Witte Sundell ritar seniorboenden med social aktivitet i fokus

Tillsammans med Micasa och NCC undersöker Witte Sundell hur gemensamma rum i seniorboenden kan aktivera och öka den sociala samvaron. Genom att många delar på ytorna möjliggörs fler funktioner i direkt anslutning till bostaden. I rum för skapande, rörelse, hantverk och odling ges möjlighet till samvaro med grannar och ett fortsatt aktivt liv för våra seniorer.

“När vi fick uppdraget av Micasa att skissa på ett nytt seniorboende med prisvärda bostäder började vi fundera på hur vi kunde bidra till ett mindre ensamt liv” säger Nanna Thelander, uppdragsansvarig på Witte Sundell.

Allt fler forskningsrapporter lyfter hur känslan av ensamhet kan vara en viktig faktor för vår hälsa. Det är inte svårt att förstå – en ofrivillig isolering påverkar den psykiska hälsan. Med åldern ökar risken att förlora sin partner och andra vänner, om hälsan dessutom sviktar och orken är sämre är det svårt att upprätthålla ett socialt och aktivt liv.

Kan man bygga bort ensamhet? Och främja ett aktivt liv nära bostaden?

Genom att rita yteffektiva, smarta lägenheter fick vi utrymme att spara yta till gemensamma rum insprängda bland lägenheterna på varje våningsplan. Den egna vrån ska vara tillgänglig, lättmöblerad och innehålla alla vardagliga funktioner. De gemensamma rummen i direkt anslutning till bostaden möjliggör för andra aktiviteter som det inte finns utrymme för i lägenheten. Rum för hantverk, rörelse, skapande, odling och matlagning där man kan träffa och umgås med grannar eller inbjudna vänner.

Genom att många delar på de gemensamma ytorna blir det inte en kostnadsfråga att ha råd med ett socialt och aktivt liv.