Witte Sundell + Stångåstaden + Studentbostäder

Vi har tecknat ramavtal med Stångåstaden och Studentbostäder i Linköping! Stångåstaden och Studentbostäder är kommunala bostadsbolag i Linköping och ramavtalet omfattar arbete med ombyggnad, där vi är ett av fem ramavtalade kontor.

Vi ser fram emot ett givande samarbete!