Witte Sundell + Svenska Bostäder

Vi har tecknat nytt ramavtal med Svenska Bostäder! Efter tidigare ramavtal har vi nu fått fortsatt förtroende. Ramavtalet omfattar arbete med ombyggnad, där vi nu blir nr 1 av 3 ramavtalade kontor.

Extra roligt tycker vi det är att få vara del av Svenska Bostäders nya modell för ombyggnad med varsam renovering som fokus! Vi ser fram emot ett fortsatt givande samarbete!

Läs mer om Svenska Bostäders arbete med varsam renovering: https://www.svenskabostader.se/hyresgast/renovering/