Wittesundell + Signalisten

Vi har tecknat nytt ramavtal med Signalisten! Efter tidigare ramavtal har vi nu fått fortsatt förtroende för fyra år till. Ramavtalet omfattar arbete med både ombyggnad och nyproduktion, där vi är ett av tre kontor som delar på uppdragsvolymen av 14 sökande.

Anbudsutvärderingen bedömde både företagsorganisation med intervju samt 3 utförda referensprojekt: Ny bostadsbebyggelse och dess anpassning till befintlig stadsbyggnadskaraktär

Ny bostadsbebyggelse med miljöklassning

Ombyggnad av bostäder från förstudie till utförande

Vi ser fram emot ett fortsatt givande samarbete med Signalisten!