Byggstart för Tomtbergaskolan

Byggstart för Tomtbergaskolan! Nu är arbetena i full gång vid Tomtbergaskolan i Huddinge! Skolbyggnaden från 1923 utökas för att ge plats för ytterligare 400 elever till hösten 2021. Samtidigt pågår varsam renovering och omvandling av den befintliga skolbyggnaden. Vi har arbetat för att den ursprungliga byggnaden ska fortsätta vara huvudmotiv i stadsbilden genom att placera tillbyggnaden bakom den. Samtidigt ger tillskottet av lokaler en möjlighet att föra in nya typer av läromiljöer. Fönsternischer, korridorer och ljusgård – allt är del av en flexibel läromiljö. Läs mer om projektetHÄR.