Ny organisation

Witte Sundell lanserar ny organisation! Ombyggnad, samhälls- fastigheter och bostäder blir tre tydliga kompetensområden när Witte Sundell arkitekter lanserar ny organisation. Kontoret stärker också sin kompetens inom bostad med rekryteringen av Nanna Thelander.

– Med vår nya organisation blir vi både bredare och spetsigare, säger Ludvig Witte, VD på Witte Sundell. Under hösten har vi ägnat oss åt sammanslagningen av Arkitektstudio Witte och Sundell arkitekter, och nu tar vi steget att lansera den nya organisationsformen. Våra befintliga affärsområden stärks och utvecklas, samtidigt som nya synergier uppstår mellan dem.

Witte Sundell gör med den nya organisationen en tydlig satsning på ombyggnad. – Att arbeta med hållbarhet inom nyproduktion är idag en självklarhet, men det absolut mest hållbara man kan göra är ju att behålla något som redan finns. Vi är helt övertygade om att framtidens arkitekturuppdrag i allt högre utsträckning kommer finnas inom det befintliga, säger Ylva Frid, som tillsammans med Elin Mark tillträder som ansvarig för kompetensområde ombyggnad & fastighetsförädling. Elin Mark är sedan tidigare kontorschef och har varit ansvarig arkitekt inom nybyggnad av bostäder. Förflyttningen är ett strategiskt sätt att integrera kompetens som utvecklas inom olika områden och dra nytta av dem på nya sätt.

-Genom att identifiera värdena i det befintliga går det också ta tillvara dem och förfina dem i samband med en ombyggnad, säger Elin Mark. Det är det vi menar med förädling – att höja värdet på en fastighet genom att se och ta tillvara det som redan finns. Vår kompetens handlar om att ha öga för slumrande kvaliteter, ta fram dem i ljuset, och därmed höja värdet med små medel.

Nanna Thelander lyfter också betydelsen av att bygga i relation till platsen och historien. -En stad som Stockholm har så många tidslager. När något nytt byggs, så adderas ytterligare ett lager, men det måste stå i tydlig dialog med det som finns där sedan tidigare. Den medvetenheten ser jag är stor på Witte Sundell, och var en anledning till att jag sökte mig hit.

Ludvig Witte kommer tillsammans med Mats Lennfalk ansvara för tredje kompetensområdet samhällsfastigheter som omfattar skolor, vårdboende och kontor.