Nytt uppdrag- renovering av Ersta 25

I korsningen Folkungagatan/Erstagatan står ett punkthus ritad av arkitekten Lars-Erik Lallerstedt. Bostadshuset stod färdigt 1958 och är idag grönklassad på grund av sitt kulturhistoriska värde. Ursprungligen låg en panncentral som försörjde hela Ersta med värme i källaren och punkthuset ritades för att dölja dess höga skorsten. Högst upp i huset ritade Lallerstedt ett storslaget arkitektkontor med utsikt över Stockholms inlopp.

Efter mer än sextio år är nu de tekniska systemen uttjänta och Witte Sundell har fått i uppdrag av Bonnier Fastigheter AB att utreda renovering och stambyte för att ta tillvara på befintliga kvaliteter och framtidssäkra ett hållbart boende i detta karaktärsfulla hus. Arbetet görs tillsammans med Frankgruppen AB och boendesamråd är inplanerat under hösten.