Nytt uppdrag- Berghemskolan

I småhusområdet Berghem i Järfälla har Witte Sundell fått i uppdrag att utforma en ny F-6 skola då de befintliga lokalerna är uttjänta. Projektet har höga miljömål och projekteras utifrån en miljöcertifiering med Noll CO2. Huset kommer byggas med trästomme och är tänkt att producera egen el med hjälp av solceller på tak. Dessa miljö och hållbarhetsambitioner kommer att genomsyra hela projektet.